คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

วิธีการตรวจสอบวันเดือนปีที่ผลิตเครื่องสำรองไฟรุ่น Back UPS และ Smart UPS

สำหรับวิธีการตรวจสอบวันเดือนปีที่ผลิตเครื่องสำรองไฟรุ่น Back UPS และ Smart UPS เบื้องต้นนั้นทางผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบได้จากรหัสสินค้าและ Serial No. ได้จากบาร์โค้ดที่อยู่ด้านหลังหรือใต้เครื่องสำรองไฟ
จะมีทั้งหมด 12 หลัก  ตัวอย่างจะเป็นตำแหน่ง Serial No. ของเครื่องสำรองไฟ Smart UPS

 
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?