คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

ต้องการทราบรุ่นเกี่ยวกับเครื่องสำรองไฟตระกูล Back UPS และ Smart UPS ที่จำหน่ายในประเทศไทยที่มีแรงดันไฟขาออกขนาด 110-120 โวลต์

เนื่องจากประเทศไทยใช้แรงดันไฟออกอยู่ที่ 220-230 VAC ดังนั้นเครื่องสำรองไฟที่ขนาดแรงดันไฟออกที่ 110-120 VAC ทางชไนเดอร์ ไทยแลนด์จึงไม่ได้นำผลิตภัณฑ์เข้ามาจำหน่าย แต่อย่างไรหากทางผู้ใช้งานต้องการใช้ในระดับแรงกันขาออกเป็น 120 VAC ทางผู้ใช้สามารถแปลงไฟขาออกโดยใช้อุปกรณ์ Step down Transformer (Adapter) ทั่วไปเพื่อแปลงแรงดันขาออกให้เป็นระดับแรงดันที่ทางผู้ใช้งานต้องการได้
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?