คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

ระดับของกระแสไฟฟ้า ส่งผลกระทบต่อร่างการมนุษย์อย่างไร

อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว/ดูด มักมีค่ากระแสให้เลือก 2 ค่า คือ 10 และ 30 มิลลิแอมป์ ซึ่งทั้ง 2 ค่านี้ เป็นค่ากระแสที่มีโอกาสไหนผ่านเข้าสู่ร่างกาย หากเราไปสัมผัสกับอุปกรณ์ที่มีไฟรั่วอยู่ ซึ่งระดับของกระแสไฟฟ้าที่รั่ว เมื่อไหลผ่านร่างกายจะส่งผลกระทบต่อร่างกายดังภาพต่อไปนี้

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?