คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

เต้ารับคอมพิวเตอร์และอะแด๊ปเตอร์ มีวิธีการเลือกใช้อย่างไร

เต้ารับคอมพิวเตอร์และอะแด๊ปเตอร์(Data Socket) แบ่งเป็น 2 แบบ
1. พร้อมม่านปิด(with shutter) 
2.ไม่มีม่านปิด (Non-Shutter)

ซึ่งวิธีการเลือกเลือกใช้งาน คือ
- เต้ารับคอมพิวเตอร์แบบไม่มีม่านปิด ใช้ร่วมกับ Data Socket 3031RJS-EX
- เต้ารับคอมพิวเตอร์แบบมีม่านปิด ใช้ร่วมกับ Data Socket 3031RJU-EX

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?