คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

Masterpact NW 4P จำเป็นต้องติดตั้ง External Neutral CT ที่โพลที่ 4 หรือไม่

ไม่จำเป็น เนื่องจากตัวเซนเซอร์ที่ตรวจจับกระแสนิวตรอนติดตั้งอยู่ภายในเบรกเกอร์
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?