คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

พลาสติกใส หรือ แถบฟิงเกอร์ปรู้ฟ บัสบาร์ แบบใส มีไว้ทำไม และต้องถอดออกเพื่อใส่เบรกเกอร์ลูกย่อยหรือไม่

พลาสติกใส หรือ แถบฟิงเกอร์ปรู้ฟ บัสบาร์ แบบใส ช่วยป้องกันการสัมผัสโดยตรงกับแผงบัสบาร์ และมองเห็นสภาพการใช้งานได้จริง
โดยไม่จำเป็นต้องถอดออกเพื่อใส่เบรกเกอร์ลูกย่อย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?