คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

อยากทราบว่ารูปคลื่นเมื่อใช้แบตเตอรี่ (Waveform type) ของเครื่องสำรองไฟ Back UPS เป็นแบบไหน

สำหรับเครื่องสำรองไฟรุ่น Back UPS รูปคลื่นขณะใช้แบตเตอรี่ (Waveform type) คือ Stepped approximation to a sinewave
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?