คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

เครื่องสำรองไฟตระกูล Smart UPS รุ่นใดบ้างที่ Output Waveform type ยังเป็น Stepped approximation

สำหรับเครื่องสำรองไฟตระกูล Smart UPS Series เดียวที่ยังคง Output Waveform type ยังเป็น Stepped approximation คือ "SC Series"
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?