คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

หากทราบแต่ Serial Number สามารถบ่งบอกถึงชื่อรุ่นของเครื่องสำรองไฟได้หรือไม่

หากผู้ใช้งานทราบแต่ Serial Number เบื้องต้นจะไม่สามารถทราบหรือระบุรุ่นของเครื่องสำรองไฟได้ เนื่องจาก Serial Number นั้นๆ อาจจะได้ไม่ถูกลงทะเบียนกับทางชไนเดอร์  เนื่องจากชไนเดอร์ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยตรง

แต่ทางผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบรุ่นสินค้าเพื่อความถูกต้องได้โดยดูจากแถบบาร์โค้ดที่อยู่หลังเครื่องสำรองไฟหรือใต้เครื่องสำรองไฟ 

ตัวอย่างแถบบาร์โค้ดของรุ่นและรหัสสินค้า

 
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?