คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

เครื่องสำรองไฟตระกูล Smart UPS อยู่ในระยะประกันแต่เสียและใช้อยู่ต่างประเทศ

สำหรับเครื่องสำรองไฟ Smart UPS ของ APC  by Schneider นั้นการบริการหลังการขายเป็นแบบ Onsite Service (ให้บริการถึงสถานที่) แต่ขอบข่ายในการให้บริการจะอยู่ภายใต้ราชอาณาจักรไทยเท่านััน

กรณีเครื่องมีปัญหาอยู่ต่างประเทศ ผู้ใช้งานจะต้องยกเข้ามาในราชอาณาจักรไทย หรือทางผู้ใช้งานเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายส่วนต่างๆ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก ค่าขนส่ง เป็นต้น ในการให้บริการนอกราชอาณาจักรไทย

ทั้งนี้ทั้งนั้น เงือนไขต่างๆ เพิ่มเติมผู้ใช้งานสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัทชไนเดอร์ ประเทศไทย จำกัด เบอร์โทร +66(0)2-6175555
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?