คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

ค่าความต้านทานดินไม่ควรเกินกี่โอห์ม​

อ้างถึงมาตราฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ 2545 (EIT-2001-51)
ความต้านทานระหว่างหลักดินกับดิน (Resistance to Ground) ค่าความต้านทานของหลักดินกับดินต้องไม่เกิน 5 โอห์ม
ยกเว้น พื้นที่ ที่ยากในการปฎิบัติและการไฟฟ้าฯ เห็นชอบ ยอมให้ค่า ความต้านทานของหลักดินต้องไม่เกิน 25 โอห์ม หากทำการวัดแล้วยังมีค่า เกินให้ปักหลักดินเพิ่มอีก 1 แท่ง

 
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?