คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

RCD 40A-30mA และ RCD 63A-30mA หมายถึงอะไร

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิท บัสบาร์แยก แบบปลั๊กออน(Classic split bus) จัดจำหน่ายพร้อมอุปกรณ์กันไฟดูด 2 ขนาด คือ
  • RCD 40A - 30mA คือ พิกัดกระแสของ RCD ซึ่งก็คือ เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด มีขนาด 40A และยินยอมให้มีกระแสไฟฟ้ารั่วออกไปจากระบบได้ไม่เกิน 30mA ดังนั้น กระแสรวมของเบรกเกอร์ลูกย่อย ในวงจรที่ปกป้องด้วย RCD 40A จึงไม่ควรเกิน 40A เนื่องจากจะทำให้มีความร้อนสะสมที่ตัวเบรกเกอร์ RCD และสายไฟ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการใหม้ได้
  • RCD 63A - 30mA คือ พิกัดกระแสของ RCD ซึ่งก็คือ เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด มีขนาด 63A และยินยอมให้มีกระแสไฟฟ้ารั่วออกไปจากระบบได้ไม่เกิน 30mA ดังนั้น กระแสรวมของเบรกเกอร์ลูกย่อย ในวงจรที่ปกป้องด้วย RCD 63A จึงไม่ควรเกิน 63A เนื่องจากจะทำให้มีความร้อนสะสมที่ตัวเบรกเกอร์ RCD และสายไฟ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการใหม้ได้


 
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?