คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

เครื่องสำรองไฟรุ่น Back UPS รุ่นใด มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด ณ โหลดสูงสุด

BK500EI  98% 
BK650-AS 98% 
BR900GI  98% 
BR1500GI  98% 

* เกิดกำลังไฟฟ้าสูญเสียเนื่องจากตัวประกอบกำลังไฟฟ้า power factor = 0.98 
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?