คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

วิธีการติดตามสถานะงานเคลมเครื่องสำรองไฟ Smart UPS


หลังจากที่ลูกค้าส่งข้อมูลที่ถูกต้องในแบบฟอร์มขอรับการบริการเปลี่ยนเครื่องที่ใช้งานของลูกค้า (Onsite Service) เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์จะดำเนินการและส่งหมายเลข Return Material Authorization (RMA)ไปยังอีเมล์ที่ระบุไว้ ซึ่งในอีเมล์ดังกล่าวที่ระบุเป็นเลขอ้างอิงไปให้กับทางลูกค้าผู้ใช้งานหรือตัวแทนจำหน่ายที่เปิดเคสเคลมเข้ามากับทางฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

ตัวอย่างเช่น RMA#1-83693xxxxx  Model : SMTxxxxx S/N.3Sxxxxxxxxxx

สำหรับการติดตามสถานะของการบริการลูกค้าผู้ใช้งาน (End User) หรือตัวแทนจำหน่ายสามารถโทรเข้ามาทางฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  +66(0)2-6175555 โดยแจ้งเลขงานอ้างอิงในการตรวจติดตามสถานะกับทางเจ้าหน้าที่ได้
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?