คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

ความหมายของไฟสัญญาณ LED บน Micrologic ของเบรกเกอร์ NSX- ไฟแสดงสถานะสีเขียว เมื่อไฟตรงจุดนี้กระพริบอย่างช้า ๆ แสดงว่า ตัวป้องกันกำลังทำงานปกติ
- ไฟแสดงสถานะสีส้ม   เมื่อไฟแสดงสถานะสีส้มสว่างสม่ำเสมอ   หรือสว่างตลอด แสดงว่ามีการใช้งานกระแสไฟฟ้าเกินค่าที่ตั้งไว้(Ir) มากกว่า 90%  อย่างเช่นตั้ง Ir ที่ 100 แอมป์ แล้วมีการใช้งานกระแสมากกว่า 90 แอมป์
- ไฟแสดงสถานะสีแดง เมื่อไฟแสดงสถานะสีแดงสว่างสม่ำเสมอ หรือสว่างตลอด แสดงว่ามีการใช้งานกระแสไฟฟ้าเกินค่าที่ตั้งไว้(Ir) มากกว่า 105% อย่างเช่นตั้ง Ir ที่ 100 แอมป์ แล้วมีการใช้งานกระแสมากกว่า 105 แอมป์- ไฟแสดงสถานะสีเขียว เมื่อไฟตรงจุดนี้กระพริบอย่างช้า ๆ แสดงว่า ตัวป้องกันกำลังทำงานปกติ
- ไฟแสดงสถานะสีแดง เมื่อไฟแสดงสถานะสีแดงสว่างสม่ำเสมอ หรือสว่างตลอด แสดงว่า มอเตอร์มีอุณหภูมิเกินค่าที่ตั้งไว้ (Ir) มากกว่า 95%
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?