คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

เมื่อต้องการต่อแบตเตอรี่พ่วงเพิ่ม ต้องปิดเครื่องสำรองไฟก่อนหรือไม่

ไม่ต้องปิดเครื่องสำรองไฟก่อน การต่อแบตเตอรี่พ่วงเพิ่มนั้น สามารถต่อได้ทั้งขณะที่เครื่องสำรองไฟเปิดหรือปิดอยู่
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?