คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

การสตาร์ทมอเตอร์เหนี่ยวนำด้วยวิธี Star - Delta กระแสเริ่มต้นจะเป็นกี่เท่าของกระแสพิกัด

การสตาร์ทมอเตอร์แบบสตาร์-เดลต้า  มีหลักการทำงาน คือ ขณะที่ทำการสตาร์ทมอเตอร์จะทำการต่อแบบสตาร์ ซึ่งช่วยลดกระแสขณะสตาร์ทได้ และเมื่อมอเตอร์เริ่มหมุนไปได้ระยะหนึ่งก็จะทำการต่อแบบเดลต้า 
ซึ่งมอเตอร์จะมีกระแสขณะสตาร์ทประมาณ 1-2 เท่าของกระแสพิกัดซึ่งน้อยกว่า Direct On Line
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?