คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

หน้าที่ และการติดตั้งสำหรับ DC Choke และ AC Choke

ใช้สำหรับลดกระแสรวมและฮามอนิกในระบบให้น้อยกว่า 48 เปอร์เซ็น โดยตำแหน่งติดตั้งดังรูป

ตำแหน่งการติดตั้ง AC chokes


ตำแหน่งการติดตั้ง DC chokes
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?