คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

การนำค่าพารามิเตอร์บนเนมเพลตไปตั้งค่า variable speed drives (ATV)

พารามิเตอร์พื้นฐานจากเนมเพลตบนมอเตอร์เพื่อนำไปตั้งค่าใน  variable speed drives (ATV)
เมนูการตั้งค่าพารามิเตอร์พื้นฐาน (drC-)
nSP คือ ความเร็วรอบตามพิกัดมอเตอร์
bFr  คือ ความถี่มาตราฐานของมอเตอร์ 
FrS คือ ความถี่ตามพิกัดมอเตอร์
UnS คือ ค่าแรงดันตามพิกัดมอเตอร์
cos  คือ ค่าตัวประกอบกำลังตามพิกัดมอเตอร์ (power factor)
nCr คือ ค่ากระแสตามพิกัดมอเตอร์

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?