คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

สวิตช์ เต้ารับและฝาครอบ มีวิธีการเลือกใช้งานอย่างไร

ผลิตภัณฑ์ประเภทสวิตช์และเต้ารับ สำหรับผู้ใช้งานภายในบ้าน ซึ่งได้แก่รุ่น Zencelo, Concept, S-Classic และ S-Flexi
สวิตช์และเต้ารับ ของแต่ละรุ่นจะมีลักษณะการติดตั้ง และเข้ากันได้กับฝาครอบ เฉพาะรุ่นนั้นๆ เช่น เต้ารับเดี่ยว 2 ขา ขนาด 1 ช่อง รหัสสินค้า 3426USMP รุ่น concept จะสามารถใช้ร่วมกับฝาครอบ 1 ช่อง รหัสสินค้า A3001 หรือ ฝาครอบ 1 ช่อง รหัสอื่นๆ ในรุ่น concept ได้เท่านั้น

ดังนั้น การเลือกใช้สวิตช์และเต้ารับ กับฝาครอบ นอกจากคำนึงถึงขนาดแล้ว ต้องคำนึงถึงรุ่นของสินค้าที่ใช้งานด้วย
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?