คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

ข้อดี และข้อเสียของการสตาร์ทมอเตอร์แบบ DOL และ Star-Delta

                                 

1.การสตาร์ทแบบ D.O.L.
ข้อดี    คือ ค่าใช้จ่ายไม่สูง ให้แรงบิดช่วงสตาร์ทที่สูง และการต่อวงจรไม่ยุ่งยาก เหมาะสำหรับเครื่องจักรขนาดเล็ก
ข้อเสีย คือ กระแสและแรงบิดช่วงสตาร์ทสูง ตัวแหล่งจ่ายหรือเบรกเกอร์ต้องทนกระแสช่วงสตาร์ทได้

                            
2.การสตาร์ทแบบ Star-Delta
ข้อดี คือ เหมาะสำหรับเครื่องจักรที่ไม่ต่อโหลด เช่น ปั๊ม พัดลม และให้แรงบิดกับไม่สูงมากเกินไป
ข้อเสีย คือ แรงบิดตอนสตาร์ทน้อย และขณะหยุดมอเตอร์จะทำให้เกิดกระแสสูงชั่วขณะ
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?