คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

เครื่องสำรองไฟตระกูล Smart UPS ขึ้นสัญลักษณ์กากบาท

สำหรับเครื่องสำรองไฟตระกูล Smart UPS หน้าจอแสดงผลขึ้นสัญลักษณ์เป็นรูปกากบาท นั้นหมายความว่าเป็นอาการของเมนบอร์ดของเครื่องสำรองไฟมีปัญหา หรือ เรียกอีกอย่างว่า "Internal Fault" ซึ่งอาการนี้ไม่สามารถ
แก้ไขได้ ซึ่งเป็นคนละอาการกับแบตเตอรี่เสื่อมและไม่สามารถแก้ไขได้โดยการเปลี่ยนแบตเตอรี่ตัวใหม่ ต้องทำการเปลี่ยนเมนบอร์ดใหม่เท่านั้น
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?