คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

โหลดเซ็นเตอร์ สามารถต่อบาร์เพื่อเพิ่มจำนวนวงจรย่อยได้หรือไม่

ไม่สามารถเพิ่มบาร์ได้ อุปกรณ์นั้นๆ จะใช้จำนวนช่องวงจรย่อยได้สูงสุดตามรหัสสินค้าที่สั่งซื้อเท่านั้น
*หากมีการกระทำการใดๆที่เป็นการต่อเติม, เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอุปกรณ์ ให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม สินค้าตัวนั้นจะหมดประกันทันที และทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีดังกล่าว
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?