คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

อายุการใช้งาน Capacitor Bank

Capacitor Bank แบบ Easy Can สามารถใช้งานได้มากกว่า 100,000 ชั่วโมง
Capacitor Bank แบบ VarPlus Can สามารถใช้งานได้มากกว่า 130,000 ชั่วโมง

ข้อควรระวัง อายุการใช้งานของตัวเก็บประจุจะลดลงตามเงื่อนไขการใช้งานสูงสุด
 
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?