คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

สามารถใช้แบตเตอรี่ทีมีค่าแอมป์สูงกว่าตัวที่ติดมาจากโรงงานได้หรือไม่

สำหรับเครื่องสำรองไฟส่วนใหญ่ใช้งานไปจะเกิดอาการของแบตเตอรี่เสื่อม และจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ โดยปรกติแล้วแต่ละรุ่นของเครื่องสำรองไฟ
จะมีสเปคและมาตรฐานของค่าโวลต์และแอมป์ระบุไว้อยู่แล้ว แต่บางครั้งกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการที่จะเปลี่ยนเองและค่าของกระแสของตัวแบตเตอรี่ตัวใหม่อาจจะสูง
กว่าค่าเดิม เช่น รหัสแบตเตอรี่รุ่น RBC2, RBC5, RBC8 เป็นต้น สเปคมาตรฐานเดิมเป็น 12V, 7 Ah แต่ทางผู้ใช้งานมีแบตเตอรี่ขนาด 12V 7.2 หรือ 12V 7.2  7.5 Ah ก็สามารถใช้งานแทนแบตเตอรี่ตัวเดิมได้

ข้อควรระวัง
ทางผู้ใช้งานไม่ควรที่เลือกใช้ที่แบตเตอรี่ที่มีค่าแอมป์สูงจากค่าเดิมเกินไปนัก เนื่องจากจะส่งผลกระทบให้ Charger ของเครื่องสำรองไฟมีอายุการใช้งานสั้นลงและอีกข้อที่ควรคำนึงคือขนาด (Dimension)
ของตัวแบตเตอรี่ เพราะในบางรุ่นหากมีผู้ใช้งานเลือกค่าแอมป์ที่สูงขึ้นจากค่าเดิม ขนาดของตัวแบตเตอรี่เองก็อาจจะใหญ่ขึ้นไปด้วย
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?