คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

แบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟรุ่น Back UPS เป็นแบตเตอรี่ชนิดใด

Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte  แบตเตอรี่แห้งชนิดไม่ต้องเติมน้ำกลั่น สามารถนำมาชาร์จใหม่ สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ไฟอย่างต่อเนื่อง 
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?