คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

เบรกเกอร์ CVS สามารถติดตั้งฟังก์ชั่นป้องกัน Ground fault ได้หรือไม่

ไม่สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพื่อป้องกัน Ground fault ในเบรกเกอร์ตระกูล CVS ได้ เพราะในเบรกเกอร์รุ่นนี้เป็นทริปยูนิตแบบ thermal magnetic trip ซึ่งมีการป้องกัน 2 ฟังก์ชั่น คือ กระแสเกิน และกระแสลัดวงจร
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?