คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

Overload แบบ Everlink สามารถติดตั้งแยกจากตัว Contactor ได้หรือไม่

Everlink Overload สามารถติดตั้งแยกจากตัว Contactor ได้ โดยใช้อุปกรณ์เสริมที่เป็น Terminal block รหัสสินค้า LAD96560

โดยรหัสสินค้า Everlink Overload ที่ใช้ได้ ได้แก่ LRD3**, LRD3**L และ LR3D3**

** ขึ้นอยู่กับขนาดกระแสที่ปรับได้ของ Overload
 

LAD96560


ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?