คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟมีอายุการใช้งานกี่ปี

สำหรับอายุการใช้งานแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟทุกรุ่น โดยปกติแล้ว แบตเตอรี่อยู่ได้สองปีถึงห้าปี ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มีผลต่ออายุการใช้งานของแบตเตอรี่
เช่น อุณหภูมิที่สูงขึ้น ความชื้นที่สูง แหล่งจ่ายไฟหลักไม่เสถียร เช่นไฟตกหรือไฟเกิน และการคายประจุในระยะเวลาสั้นๆ บ่อยครั้ง จะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?