คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

เครื่องสำรองไฟ Smart UPS ตระกูล SMC และตระกูล SMT ใช้กับระบบไฟขาเข้า 3 เฟสได้หรือไม่

สำหรับเครื่องสำรองไฟ Smart UPS ตระกูล SMC และตระกูล SMT ใช้กับระบบไฟขาเข้า 3 เฟสไม่ได้ เนื่องจากถูกออกแบบมาใช้กับระบบไฟฟ้า 1 เฟสเท่านั้น แรงดันไฟขาเข้าและขาออกอยู่ที่ 220-230 Vac
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?