คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

EBX และ EGX ต่างกันอย่างไร

EBX หรือ COM'X series : Gateway มีหน้าที่เป็นอุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูล และมีหน้า Web page สามารถเข้าไปดูข้อมูลของมิเตอร์ได้และ สามารถแสดงผลข้อมูลในลักษณะ Dashboard
โดยตัวอุปกรณ์เองสามารถเชื่อมต่อระบบ Network ผ่านทาง Wireless หรือ Ethernet 


EGX หรือ Link 150 : Gateway ที่ทำหน้าที่แปลงสัญญาณจาก Modbus เปลี่ยนเป็น TCP/IP เพื่อเชื่อมต่อกับระบบ Network เท่านั้น แต่มีความเร็วในการส่งข้อมูลสูงและสำหรับการเชื่อมต่อ Network บน TCP/IP*อุปกรณ์ที่เป็น Gateway ทุกรุ่นสามารถ เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ ของชไนเดอร์ที่ส่งสัญญาณเป็น Modbus Protocol
 
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?