คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

เพราะเหตุใดจึงไม่สามารถเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ใน ATV320 ได้

ก่อนการตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆใน ATV320 ให้สังเกตหน้าจอ LED เริ่มต้น ต้องเป็นสถานะ RDY (ready).
ซึ่งสามารถสังเกตได้จากหน้าจอ หากขึ้นเป็น 0.0 หมายถึงมีคำสั่ง RUN ค้างอยู่ ให้ตรวจสอบคำสั่งอินพุตที่ต่ออยู่ที่ DI1 เทอร์มินอล กับ 24Vdc  หากเป็นตำแหน่งที่ ON ให้เปลี่ยนเป็น OFF เพื่อตัดคำสั่ง RUN เข้าเครื่อง
หลังจากนั้นที่หน้าจอของ ATV320 จะกลับมาขึ้น RDY.

ทั้งนี้สามารถดูการต่อวงจรพื้นฐาน และการตั้งค่าพารามิเตอร์เริ่มต้นได้ตามเอกสารแนบ

 
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?