คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

ตำแหน่งการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ (UPS)

- เครื่อง UPS มีน้ำหนักมากควรเลือกติดตั้งในบริเวณที่แข็งแรงพอที่จะสามารถรับน้ำหนักได้
- อยู่ภายในอาคาร
- ควรเว้นช่องว่างระหว่างผนังทั้งสองด้าน 2.5 cm หรือมากกว่า
- อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 0 - 40 องศาเซลเซียส
- ความชื้นสัมพัทธ์ 0 - 95 %

 
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?