คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

จะทำอย่างไรเมื่อไฟ LED (Replace Battery/Battery Disconnected) ที่ตัวเครื่องสำรองไฟสว่างขึ้นพร้อมกัน

ไฟ LED (Replace Battery/Battery Disconnected)ที่ตัวเครื่องสำรองไฟสว่างขึ้นพร้อมกัน และมีเสียงสัญญาณเตือนสั้นๆ ประมาณ 1 นาที ส่งเสียงเตือนซ้ำอีกทุกๆ 5 ชั่วโมง คือการตรวจพบว่าแบตเตอรี่ทำการทดสอบตัวเอง(Self test)ไม่ได้

วิธีการแก้ไขปัญหา

ชาร์จแบตทิ้งไว้ประมาณ 24 ชั่วโมง กดเปิดเครื่อง จากนั้นรอเครื่องสำรองไฟทำการทดสอบตัวเอง (Self Test)
- ถ้าแบตเตอรี่ผ่านการทดสอบตัวเองแล้ว เสียงเตือนจะหยุดลงพร้อมทั้งไฟLEDจะดับลงไปด้วย 
- หากยังมีเสียงแจ้งเตือนและไฟสถานะสว่างอยู่ โปรดติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค Customer Care Schneider ที่เบอร์ 02-617-5555 หรือ อีเมล์ Customercare.th@schneider-electric.com
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?