คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

อะไรคือ MCC conversion accessory สำหรับ Rotary Handle Compact NSX

MCC conversion accessory หรือ MCC switchboard control คือการควบคุมการเปิดปิดหน้าตู้โดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งของ Rotary Handle หรือ สถานะของเบรกเกอร์ (ON , OFF) นั้นเอง

สามารถทำได้โดยเพิ่มอุปกรณ์เสริมเข้าไปกับ Rotary Handle โดยจะเป็นการเพิ่มคุณลักษณะดังนี้

1. Degree of Protection IP43
2. ประตูหน้าตู้จะไม่สามารถเปิดออกได้ ถ้าเบรกเกอร์อยู่ในตำแหน่ง ON หรือ Trip (สำหรับกรณีพิเศษ การล็อกประตูสามารถปิดการทำงานได้ชั่วคราวด้วยอุปกรณ์เพื่อเปิดประตูเมื่อเบรกเกอร์ ON หรือ closing contact)
3. ไม่สามารถ ON เบรกเกอร์ (closing) ได้ หากประตูหน้าตู้เปิดอยู่ (ฟังก์ชั่นนี้สามารถปิดการใช้งานได้)

สำหรับการติดตั้ง และปิดฟังก์ชั่นในกรณีพิเศษ ลูกค้าสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ


 
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?