คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

เบรกเกอร์กันดูดที่ติดตั้งมาให้พร้อมตู้บัสบาร์แยก Split Bus หากมีปัญหาสามารถเปลี่ยนเบรกเกอร์ได้หรือไม่ และเป็นรุ่นอะไร

   

เบรกเกอร์กันดูดที่ติดตั้งมาให้พร้อมตู้บัสบาร์แยก Split Bus หากมีปัญหาสามารถนำเมนเบรกเกอร์ตัวใหม่มาติดตั้งทดแทนได้ โดยสามารถทดแทนด้วยเมนเบรกเกอร์กันดูด RCBO ชนิด 2 โพล ตามรหัสสินค้าด้านล่าง 
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?