คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

สามารถติดตั้งเบรกเกอร์ EZC ขนาด 100 แอมป์แปร์เฟรมในตู้โหลดเซ็นเตอร์ 250 แอมป์ได้หรือไม่

ไม่สามารถใช้ได้ เพราะ เบรกเกอร์ขนาด EZC100 แอมป์แปร์เฟรม มีขนาดเล็กกว่าตัวเบรกเกอร์ EZC250 ทำให้ช่องของเทอมินอลของเบรกเกอร์ไม่ตรงกับบาร์ของตู้โหลดเซนเตอร์
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?