คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

เครื่องสำรองไฟขนาด 5kVA ขึ้นไปมีการ์ดควบคุมบริหารการจัดการแถมหรือไม่

สำหรับเครื่องสำรองไฟขนาด 5kVA ขึ้นไปจะมีการ์ดควบคุมบริหารการจัดการ (Network Management Card) ติดตั้งไปพร้อมกับเครื่องสำรองไฟตั้งแต่ต้น ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องซื้อเพิ่ม
โดยรหัสสินค้าของการ์ดควบคุมบริหารการจัดการคือรหัสสินค้า AP9631
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?