คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

เครื่องสำรองไฟตระกูล Back UPS สามารถปรับตั้งค่าแรงดันเอ้าต์พุตได้หรือไม่

สำหรับเครื่องสำรองไฟตระกูล Back UPS ไม่สามารถกำหนดค่าแรงดันเอ้าต์พุต (Output Voltage) ขณะทำการจ่ายไฟจากแบตเตอรี่ (On Battery)เช่นแรงดันที่ 220VAC, 230VAC หรือ 240 VAC
เหมือนกับเครื่องสำรองไฟตระกูล Smart UPS ได้ แต่เครื่องสำรองไฟตระกูล Back UPS ถูกกำหนดค่าแรงดันเอ้าต์พุต (Output Voltage) ขณะทำการจ่ายไฟจากแบตเตอรี่ (On Battery) ไว้อยู่ที่ 230 VAC เท่านั้น
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?