คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

PM5000 สามารถทำ data logging เพื่อบันทึกปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ได้หรือไม่

PM 5000 ที่สามารถเก็บบันทึกปริมาณการใช้ไฟฟ้า เพื่อทำ data logging ได้แก่ PM5300 และ PM5500 โดยมีวิธีการบันทึก และนำข้อมูลออกจากมิเตอร์ ด้วยวิธีการดังนี้

1. พาวเวอร์มิเตอร์ + ION Setup
    - เป็นวิธีการที่มีราคาถูกที่สุด เนื่องจาก ION Setup สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ ด้านล่าง
      URL: https://www.schneider-electric.com/en/product-range-download/61461-ion-setup-3.0?parent-category-id=4100&parent-subcategory-id=4165#tabs-top
   - ต้องดึงข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานจากมิเตอร์ภายใน 1 วัน
   - ไม่สามารถดึงข้อมูลย้อนหลังได้

2. พาวเวอร์มิเตอร์ + Com'X
   - Com'X series คือ Gateway ที่มีลักษณะเป็นอุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูลและมีหน้า Web page ที่สามารถเข้าไปดูรายการข้อมูลของมิเตอร์ได้อย่างง่าย พร้อมหน้า Dashboard ให้ใช้งาน โดยตัวอุปกรณ์เองสามารถเชื่อมต่อระบบ Network ผ่านทาง Wireless หรือ      Ethernet ได้
  - สามารถเข้าถึงข้อมูลและสามารถดึงข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานได้ตลอดเวลา
  - สามารถดูข้อมูลการใช้พลังงานย้อนหลังได้
  - มิเตอร์ต้องเชื่อมต่อกับ Com'X ตลอดเวลา
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?