คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

ความแตกต่างระหว่างเต้ารับฝังพื้น concept กับ s-flexi

ต่างกันที่การทำงาน
โดยเต้ารับฝังพื้น concept กดแล้วจะเด้งขึ้นมาทันที แต่เต้ารับฝังพื้น s-flexi กดแล้วจะค่อย ๆ เด้งขึ้นมา โดยภาพรวมทั้งการติดตั้ง และรูปลักษณ์ของตัวอุปกรณ์ยังเหมือนกัน
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?