คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

การปรับความไวของเซนเซอร์ OsiSense XT

สามารถปรับความไวในการตอบสนองของเซนเซอร์ตระกูล OsiSense XT ได้โดยการใช้ไขควงหมุนตำแหน่งตามภาพด้านล่าง


     

1. ตำแหน่งปรับความไวของการตอบสนอง
2. ไฟแสดงสถานะ
3. หมุนโดยใช้ไขควงที่เหมาะสม
 
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?