คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

สามารถปรับเปลี่ยนตารางวันเวลาของการทดสอบตัวเอง (Automatic Self-Test) ของเครื่องสำรองไฟได้หรือไม่


โดยปรกติเครื่องสำรองไฟจะทำการทดสอบตัวเอง (Automatic Self-Test)  ทุกๆ 14 วันเป็นการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน แต่ทางผู้ใช้งานเองสามารถปรับเปลี่ยนช่วงวันเวลาในการทดสอบตัวเองได้
โดยผ่านโปรแกรม PowerChute Besiness Edition .ในหัวข้อ Diagnostics และทำการเลือก Schedule Self-test ผู้ใช้งานสามารถเลือกช่วงวันที่ต้องการทำการทดสอบตัวเอง  เช่นทุกๆ 7 วัน หรือทุกๆ 14 วัน 

https://www.schneider-electric.co.th/en/faqs/FA330882/
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?