คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

Smart-UPS SRT เพราะเหตุใดจึงไม่มีกระแสไฟจ่ายออก (Output Off) เมื่อเชื่อมต่อแบตเตอรี่ที่ด้านหน้าเครื่องแล้ว

หากพบว่าเมื่อทำการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ที่ด้านหน้าตัวเครื่องแล้ว แต่ยังไม่มีกระแสไฟจ่ายไปที่โหลดที่ต่ออยู่
กรุณาสังเกตหน้าจอแสดงผล หากขึ้นข้อความว่า Output Off และ Output 0.0 v. หมายถึง outlet group 1, 2 และ 3 ถูกปิดอยู่สามารถทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเปิด outlet group (turn on) ได้

1. กด OK เพื่อเข้าไปยังหน้า Main Menu >> Configuration >> Display >> Menu type >> Advanced.


2. กด ESC กลับไปที่หน้า Main menu แล้วเข้าไปที่ Control >> Outlet group 1 >> Turn on Immediately


  โดยสามารถเลือกเปิด outlet group อื่นได้หากมีอุปกรณ์ต่ออยู่ที่ outlet group นั้นๆ

3. เมื่อทำการเปิด outlet group แล้ว สามารถสังเกตได้จากหน้าจอแสดงผล สถานะจะขึ้นเป็น Online และ Output 230.0 v. ตามรูปด้านล่าง

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?