คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

เครื่องสำรองไฟ Smart UPS ตระกูล SUA ไฟกระพริบที่หน้าจอพร้อมกันทุกดวง

สำหรับเครื่องสำรองไฟ Smart UPS ตระกูล SUA หากเกิดไฟกระพริบที่หน้าจอพร้อมกันทุกดวง หรือกระพริบพร้อมกัน 6 ดวงตามภาพประกอบ นั่นหมายความว่ามีความผิดพลาดซึ่งเกิดขึ้นจาก
ภายในตัวเครื่องสำรองไฟเช่น เมนบอร์ดเสียหาย, อุปกรณ์ภายในเสียหาย เป็นต้น หรือที่เรียกกันว่า "Internal Fault" ให้ผู้ใช้งานทำการปิดเครื่องสำรองไฟและติดต่อฝ่ายบริการในการแก้ไขปัญหาต่อไป
 
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?