คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

การอ่านค่า kWh ของรุ่น PM2100

การอ่านค่า kWh ที่ปรากฏบนจอแสดงผลดังภาพด้านล่าง

วิธีการอ่านค่า kWh คือ การอ่านตัวเลขเรียงกันจากบรรทัดที่ 1 จนถึงบรรทัดที่ 3 ซึ่งค่า kWh จากภาพสามารถอ่านค่าได้ 348,721,569.857 kWh
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?