คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

สวิทซ์กลางทาง(Intermediate switch) ต่อวงจรอย่างไร

สวิทซ์กลางทาง สามารถต่อวงจรได้โดยใช้ สวิทซ์ 2 ทาง  2 ตัว และ สวิทซ์กลางทาง 1 ตัว โดยให้หัวและท้ายของวงจรต่อสวิทซ์2 ทาง  ดังภาพตัวอย่างด้านล่าง


สำหรับสวิทซ์ กลางทางเราเสนอให้ใช้ S-Flexi รหัส F50MIA1.5 ดังภาพตัวอย่างด้านล่าง 
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?