คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

จดหมายชี้แจงสินค้าทดแทนผลิตภัณฑ์เบรกเกอร์ลูกย่อยป้องกันไฟดูด (QOvs RCBO)

ผลิตภัณฑ์เบรกเกอร์ลูกย่อยป้องกันไฟดูด (QOvs RCBO) ถูกทดแทนด้วยสินค้ารุ่นใหม่ตามตารางด้านล่าง ดังนี้
         
                                                          ตารางเทียบรุ่นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถหาได้จากเอกสารแนบ
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?