คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

เบรกเกอร์ Acti9 สามารถจ่ายไฟแบบย้อนกลับ ได้หรือไม่

สามารถทำได้ เบรกเกอร์ Acti9 สามารถจ่ายไฟได้ทั้งแบบ top feeding และ bottom feeding
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?