คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

วิธีการตั้งค่า และตั้งเวลา Shutdown บน PowerChute Personal Edition สำหรับ Back-UPS

เมื่อทำการติดตั้งโปรแกรม PowerChute Personal Edition สำหรับ Back UPS แล้ว ให้เข้าไปที่ Configuration >> Runtime

จากนั้นทำการเลือกเงื่อนไขการ Shutdown และตั้งเวลา ดังนี้

- Preserve battery power : คือทำการ Shutdown เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่ออยู่ เมื่อ UPS ทำการสำรองไฟไปแล้ว(เมื่อไฟดับ) เป็นเวลาที่ตั้งไว้ (1-5 mins)
  ยกตัวอย่างเช่น หากเลือกหัวข้อนี้ และตั้งเวลาไว้ที่ 1 นาที  เมื่อไฟดับ และ UPS สำรองไฟ โดยสมมุติว่า UPS สามารถสำรองไฟได้ทั้งหมด 5นาที ตัว UPS จะสำรองไฟเพียงแค่ 1 นาทีแล้วจึงสั่ง Shutdown

- Keep my computer on as long as possible : คือทำการ Shutdown เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่ออยู่ เมื่อ UPS ทำการสำรองไฟ และเหลือเวลาในการสำรองเป็นตามเวลาที่ตั้งไว้ (1-5 mins)
  ยกตัวอย่างเช่น หากเลือกหัวข้อนี้ และตั้งเวลาไว้ที่ 1 นาที  เมื่อไฟดับ และ UPS สำรองไฟ โดยสมมุติว่า UPS สามารถสำรองไฟได้ทั้งหมด 5นาที ตัว UPS จะสำรองไฟไปเรื่องๆ จนกว่า แบตเตอรี่ในตัวจะลดลง จนสามารถสำรองไฟได้เพียง    แค่ 1 นาที แล้วจึงสั่ง Shutdown.

เมื่อเลือกเงื่อนไข และตั้งเวลาแล้ว กด Apply เพื่อยืนยันกันตั้งค่า

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?